OSMANLI'DAN AMERİKA'YI
DOĞU'DAN BATI'YI AYDINLATAN
IŞIK


"ÖZGÜRLÜK ANITI"


Neden
Özgürlük Anıtı Projesi?

Özgürlük Anıtı, dünyadaki benzer eserler içinde en bilineni. Yerinde görme fırsatı bulunamasa bile, günümüzün sinema ve kitle iletişim kanalları sayesinde,milyarlarca insan bu anıtı tanıyor. Hatta ABD deyince, akla ilk gelen figürlerin başında "Özgürlük Anıtı" yer alıyor.

Ancak, her ne kadar elindeki meşale aydınlığın sembolü olarak kabul edilse de, bu heykelin gerçek öyküsü henüz aydınlığa kavuşmuş değil. Oysa Özgürlük Anıtı, 19. yüzyıllın ortalarında, farklı bir projede kullanılmak üzere hazırlanmış, sonrasında da üç kıtada üç ülkenin yer aldığı ilginç bir öykünün sonunda bugünkü yerine konmuş.

Heykel, Fransızlar tarafından yapılmış, kuruluşunun 100. yılı nedeniyle ABD'ye hediye edilmiş. Ama projenin gerçek sahibi, Osmanlı Devleti'ne bağlı Mısır Valiliği. Planlanan yer ise, dönemin dev projesi olarak kabul edilen Süveyş Kanalı'nın girişi. Heykelin, Mısır Valisi Said Paşa tarafından projelendirildiği ve sipariş edildiği tarih ise 1854. Yani Özgürlük Anıtı'nın ABD'ye nakledilişinden yaklaşık 30 yıl önce. Üstelik üretim masraflarının da Osmanlı Devleti tarafından karşılandığı biliniyor. Devamı ...


Neden Bir
Belgesel Film?

Günümüzde sinemanın kültürel tanıtım açısından önemi inkar edilemez. Özellikle Hollywood gibi, sinemayı hem sanat hem de endüstri haline getiren kurumsal yapılar, dünya çapında milyarlarca insana ulaşabilen filmler üretmekte, böylece gerek kültürel tanırıma gerekse ülkelerin turistik çekiciliğinin artmasına büyük katkı sunmaktadır. Özgürlük Anıtı'nın dünya genelinde tannır olmasında ve ABD'nin / New York kentinin simgesi haline gelmesinde sinemanın oynadığı rol büyüktür.

Ancak sinema sanatı içinde yeşeren "belgesel sinema" türü, zaman içinde televizyon ve internet teknolojisinin gelişmesiyle birlikte kedine ayrı bir yer edinmiş, bilgiye doğrudan ve bilimsel belgelerle ulaşmanın yaygın bir aracı haline gelmiştir. Günümüzde, belki sinema salonlarında değil ama televizyon kanallarında ve kişisel bilgisayarlarımızda çokça talep edilen bir yapım türüdür "belgesel"... Doğru soruları sorar, izleyicide merak duygusu uyandırır. Sorduğu sorulara belgeler ve tanıklıklar ışığında cevap arar, çoğu kez bulmayı başarır. Belgelerin yetersiz kaldığı yerde, sonraki belgeselcilere ve bilim insanlarına kapı açar, sorumluluk yükler. Bilgiye ulaşmanın ve geniş kitlelere yaymanın hızlı ve verimli bir yoludur "belgeselcilik"... Devamı...


Ve
Neden Biz?

Çünkü ne yaptığımızı ve neden yaptığımızı biliyoruz. Diğer projelerimiz de benzer hedeflerle hazırlandı ve uygulanmak üzere zamanını bekliyor. Noel Baba olarak tanınan Saint Nicholas'ın Anadolu'ya ait bir figür olduğunu belgeleyen çalışmamızdan St. Nichola Müzesi'ne, bilinmeyen yönleriyle sualtı coğrafyamızdan İslamiyet'in beşinci makamı olarak kabul edilen Bursa Ulu Cami belgeseline kadar çok sayıda uluslararası projemiz yapım aşamasına gelmiş bulunuyor.

İletişimde çok uluslu işbirliğine inandığımız için ülkelerarası - kıtalararası ekiplerle çalışıyoruz. Belgesel araştırmacılığının gerektirdiği bütün kapıları açabilmek ve her ayrıntıya ulaşabilmek için doğru yerde, doğru kişilere ve en hızlı biçimde ulaşmayı taviz verilmez bir yöntem olarak belirledik.

Bu nedenle Yiğit Grup, Almanya ve ABD merkezli ortaklarıyla, hedefe boyut, sonuca verim katacak geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyor. Devamı...

Ayrıcalıklar

İletişim

Yiğit şirketleri; hava, kara ve deniz olmak üzere, tüm coğrafya alanlarını kapsayan teknolojik, sosyal ve sanatsal faaliyetler göstermektedir.
Bu geniş tanımdan hareketle firmalarımızın ortak misyonu iki ana başlıkta özetlenebilir.
Biri, kendi iş konuları ile ilgili profesyonel görevleri,
Diğeri ise, topluma ve giderek tüm dünyaya karşı olan sosyal görevleridir. Sosyal sorumluluk bilinci ile gerçekleştirdiğimiz projelerde “Çevre, Deniz, Kültür ve Sanat” farkındalığını kendimize hedef olarak belirledik.


Alaşarköy Mh., Osmangazi, Bursa, Türkiye 16100
Kroki

444 99 48

info@ozgurlukaniti.tv